Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli - mācību programmas

  Tālr.: 29376335
      Par mums Programmas Klienti   Kontakti
Telekomunikācijas  
Praktiskas  telekomunikāciju  mācību  programmas
Nr Nosaukums Ilgums Apraksts
1 Optiskās šķiedras blīvēšanas tehnoloģijas (OBT) 3 dienas Šķiedra, kabeļi, konektori, spliteri, izolatori, filtri, transīveri, parametri, MSA moduļi (1...800Gbit/s), pastiprinātāji, vājinātāji, modulācija, traucējumi, kļūdas, bojājumu novēršana (ieskaitot metināšanu), rezervēšana, dispersija, lāzeri, darbības principi, uzbūve, ražošana, instrumenti, shēmas, jaudas budžets, VFL, OTDR, LS/LM mērījumi, CWDM/DWDM komponentes un sistēmas, x-PON. Laboratorijas darbi ar reālām CWDM tīkla komponentēm un iekārtām 22km garā vienas optiskas šķiedras līnijā ar 5 optiskas komutācijas mezgliem (savienojumi - jebkurš ar jebkuru virknē vai aplī)
2 Optiskās šķiedras metināšana 1 diena Teorija / praktiska šķiedras metināšana (30%/70%)
3 Optiskās šķiedras kabeļu tīkla montāža 1 diena Dokumentācija, instrumenti, ODF un uzmavas montāža, šķiedras metināšana
 
Būvniecība
Nr Nosaukums Ilgums Apraksts
4 Elektronisko sakaru tīklu būvniecības kārtība 5 dienas Elektronisko sakaru tīklu attīstība ir ļoti dinamiska. Klienti var brīvi izvēlēties pakalpojumu piegādātāju. Tirgū ir sīva konkurence. Tīklu veido kabeļi,  antenas un pastiprinātāji, pārraides, maršrutēšanas un komutācijas iekārtas. Tīkla darbība nav iedomājama bez speciālām telpām (datu centri, telekomunikāciju telpas, konteineri u.c.). Tā būtu stipri apgrūtināta bez kabeļu kanalizācijas, torņiem/mastiem/stabiem, skursteņiem, ūdenstorņiem un ēku jumtiem. Būvniecība ir reglamentēta/bīstama sfēra. Ārējo tīklu būvdarbu laikā var sabojāt gāzes vadus, elektrības kabeļus, maģistrālos ūdens un kanalizācijas vadus, kas var izraisīt pilsētas mēroga katastrofu. Tāpēc, EST būvdarbus vada un uzrauga kā arī būvprojektu izstrādi vada sertificētas personas. Būvniecība notiek atbilstoši Būvniecības likumam, būvizstrādājumu regulai, speciālajiem būvnoteikumiem, VBN, LBN-iem un  ugunsdrošības noteikumiem. Projektējot un būvējot tiek izmantoti LVS-EN standarti un starptautiskas rekomendācijas. Ārējo tīklu būvniecības laikā tiek ievēroti ļoti daudzi citi Latvijas normatīvie akti, jo darbības ir saistītas ar zemes rakšanas darbiem svešā īpašumā, ceļu nodalījuma joslā, sarkanajās līnijās, tiek skartas daudzas aizsargjoslas, darbi notiek gan jaunās, gan ekspluatācijā jau nodotās telpās/ēkās, to evakuācijas ceļos, pagrabos, bēniņos, šahtās, kanālos, kāpņu telpās, uz jumtiem, pie ēku ārsienām, kultūras pieminekļos, Vecrīgā u.c.. Ārējo EST būvniecības likumdošana ir sarežģīta.
5 Sertificēšana - Optiskās šķiedras metināšana 1 diena Sertificējamā persona demonstrē savu teorētisko un praktisko varēšanu, izmantojot savus materiālus un instrumentus. Saņem sertifikātu.
6 Kategorijas kabeļu sistēmas (KKS) 1 diena Jaunākais par kategorijas kabeļu sistēmām (POE ietekmi ieskaitot). Ieteikums - nebūvējiet šodien kā 2000. gadā. Lietojiet jaunākos kategorijas kabeļu sistēmu būvniecības standartus.
7 Optisko kabeļu sistēmas (OKS) 1 diena Pārskats par optiku ēkās.

Pārskati  par  elektronisko  sakaru  (telekomunikāciju)  tehnoloģijām

Nr Nosaukums Ilgums Apraksts
8 Elektronisko sakaru tīkla uzbūve 1 diena Skats uz tīklu no elektronisko sakaru tīkla pakalpojumu viedokļa. Iedalījums, tīkla elementi, darbības principi.
       
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

© Komunikāciju grupa 2023