Klientu servisa un telekomunikāciju mācību programmas. Tālr.: 67755522

                                               Par mums          Programmas         Mūsu klienti         Kontakti               29376335
Klientu apkalpošanas apmācība  
      <<< Atpakaļ uz kursu sarakstu
PAŠAPZIŅAS   VEIDOŠANA
(PĀRLIECINĀTAS   UZVEDĪBAS   TRENIŅŠ)
 


Kursa mērķis:
Veicināt sevis apzināšanos, uzlabot pašizjūtu, attīstīt savu potenciālu, paaugstināt
personisko atbildību un paātrināt mērķu realizāciju

Kursa saturs:

 1. Iniciatīva un atbildība
 2. Pašvērtējums un pretenziju līmenis
 3. Pašvērtējuma kritēriji
 4. Pašvērtējuma avoti
 5. Pārliecinātas un nepārliecinātas uzvedības modeļi
 6. Pārliecinātas uzvedības neverbālā valoda
 7. Uzticēšanās nozīme saskarsmē
 8. Savu stipro un vājo īpašību izvērtēšana
 9. Priekšstata par sevi nozīme veiksmīga cilvēka imidža veidošanā
 10. Psihes funkcionēšanas īpatnības
 11. Radošās iztēles un pozitīvās domāšanas nozīme biznesā un personiskā dzīvē
 12. Hroniskās neapmierinātības novēršana
 13. Dzīves un darba mērķu ietekme uz pašapziņu
 14. Gribas īpašību nozīme sevis vadīšanā
 15. Pozitīvas attieksmes veidošana

Iegūtās zināšanas jums var palīdzēt:

 • Celt savu pašapziņu
 • Vairāk ticēt sev, vairāk paļauties uz saviem spēkiem
 • Apzināties un uzlabot savu uzvedības stilu saskarsmē
 • Palielināt personisko atbildību par sevi - savām emocijām, savas darbības un rīcības sekām
 • Efektīvāk plānot savu darbību mērķu sasniegšanā
 • Veidot pozitīvu attieksmi pret dzīvi, darbu un cilvēkiem
 • Veiksmīgāk turpināt darbu pie savas personības attīstīšanas

Ko var iegūt darba devējs?

Kurss “Pašapziņas veidošana” var motivēt jūsu darbiniekus strādāt pie sevis pilnveidošanas, sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanu pret darbu un klientiem, paaugstināt darbinieku personisko atbildību un iniciatīvas spējas darba problēmu risināšanā. Darbinieki ar pašapziņu var dot adekvātu atgriezenisko saiti kā klientam, tā kolēģiem un vadībai.

Mērķa auditorija:

 • Ikviens, kurš ieinteresēts veiksmīgāk veikt darījumus, apkalpot klientus un attīstīt sevi
 • Klientu apkalpošanas darbinieki
 • Vadītāji

Nodarbību veids: Īsas lekcijas, vingrinājumi, testi, diskusijas, lomu spēles, video ierakstu analīze

Kursa ieteicamais ilgums: 3 dienas (24 st)
 

 

 
          <<< Atpakaļ uz kursu sarakstu  
   
Telekomunikāciju apmācība  
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
Termini  
   
Raksti  
   
   
   
   
   
   

© Komunikāciju grupa