Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli - mācību programmas

  Tālr.: 29376335
      Par mums Programmas Klienti   Kontakti
Telekomunikācijas  
  BŪVPRAKSES   SERTIFIKĀTI   REGLAMENTĒTAJĀ   SFĒRĀ  
 
  2018. gada MK169. noteikumi nosaka kārtību, kādā var iegūt sekojošus patstāvīgās būvprakses sertifikātus:

2.2.7.   Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
2.3.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
2.4.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība
2.5.15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
2.5.29. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze

Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksāmenu kārto Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrā.

Lai sertifikāta darbība netiktu apturēta, līdz katra gada 1. aprīlim nepieciešams Būvniecības informācijas sistēmā ievadīt iepriekšējā gada patstāvīgās prakses datus un datus par pabeigtām, sertifikāta sfērai atbilstošām, profesionālās pilnveides mācību programmām. Ja šo nosacījumu neievēro, draud atkārtots eksāmens / sertifikāta apturēšana.

LDzB Sertificēšanas centra atbalstītās mācību tēmas un apjomu skatiet šeit.

 
     
 

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Ilgums: 16 mācību stundas (2 dienas, ja nav jākārto sertifikācijas eksāmens)

 

Tuvākie kursi - 5.-6. decembris
Kurss turpināsies 7.,8.,12. decembrī, ja jāgatavojas eksāmenam

Saturs      Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
     
 

Optiskās šķiedras kabeļu tīkli

Ilgums: 8 mācību stundas (1 diena)

Tuvākais kurss - 29. novembris

Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

© Komunikāciju grupa 2022