Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli - mācību programmas

  Tālr.: 29376335
      Par mums Programmas Klienti   Kontakti
Telekomunikācijas  
  BŪVPRAKSES   SERTIFIKĀTI   REGLAMENTĒTAJĀ   SFĒRĀ  
 
  2018. gada MK169. noteikumi nosaka kārtību, kādā var iegūt sekojošus patstāvīgās būvprakses sertifikātus:

2.2.7.   Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
2.3.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
2.4.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība
2.5.15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
2.5.29. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze

Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksāmenu kārto Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrā.

Ekspertīzes sertifikātus var iegūt Būvniecības valsts kontroles birojā.

Lai sertifikāta darbība netiktu apturēta, līdz katra gada 1. aprīlim nepieciešams Būvniecības informācijas sistēmā ievadīt datus par projektiem un pabeigtām, sertifikāta sfērai atbilstošām, profesionālās pilnveides mācību programmām. Ja šo nosacījumu neievēro, draud atkārtots eksāmens.

LDzB Sertificēšanas centra atbalstītās mācību tēmas un apjomu skatiet šeit.

 
     
 

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Ilgums: 16 mācību stundas (2 dienas, ja nav jākārto sertifikācijas eksāmens)

 

Tuvākais kurss - 17.- 18. oktobrī.

Turpinājums 19.,24.,25.,26. oktobrī (ja jāgatavojas eksāmenam)                                                                          

Saturs      Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
     
 

Optiskās šķiedras kabeļu tīkla montāža

Ilgums: 8 mācību stundas (1 diena)

Tuvākais kurss - 28. oktobrī

Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

© Komunikāciju grupa 2022