Klientu servisa un telekomunikāciju mācību programmas. Tālr.: 29376335

                                               Par mums          Programmas         Mūsu klienti         Kontakti                    E-pasts
 
Klientu apkalpošanas apmācība  
     
BŪVPRAKSES   SERTIFIKĀTI   REGLAMENTĒTAJĀ   SFĒRĀ
  2018. gada MK169. noteikumi nosaka kārtību, kādā var iegūt sekojošus patstāvīgās būvprakses sertifikātus:

2.2.7.   Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
2.3.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
2.4.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība
2.5.15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
2.5.29. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, bûvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvprojektu ekspertīzes un ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu – projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze.

Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikātus izsniedz Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs.

Ekspertīzes sertifikātus var iegūt Būvniecības valsts kontroles birojā.

Lai sertifikāts saglabātos, nepieciešams Būvniecības informācijas sistēmā uzturēt datus par pabeigtām, sertifikāta sfērai atbilstošām, profesionālās pilnveides mācību programmām.

LDzB Sertificēšanas centra atbalstītās mācību tēmas un apjomu skatiet šeit.

 
 

Mācību kurss:

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Ilgums: 16 mācību stundas (2 dienas)

 

Tuvākais kurss, uz kuru var pieteikties, notiks 26.-27. aprīlī

                                                                          

Saturs      Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
 
 

Mācību kurss

Simetrisko un optisko kabeļu sistēmas ēkām (SOKS)

Ilgums: 16 mācību stundas (2 dienas)

Tuvākais kurss  notiks 29.-30. aprīlī 

Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 

 
 

 

 
     
     
     
   
Telekomunikāciju apmācība  
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
Termini  
   
Telekomunikāciju un elektronikas ziņas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

© Komunikāciju grupa 2021