Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli - mācību programmas

  Tālr.: 29376335
      Par mums Programmas Klienti   Kontakti
Telekomunikācijas  
  BŪVPRAKSES   SERTIFIKĀTI   REGLAMENTĒTAJĀ   SFĒRĀ  
 
  2018. gada MK169. noteikumi nosaka kārtību, kā var iegūt un uzturēt sekojošus patstāvīgās būvprakses beztermiņa sertifikātus:

2.2.7.   Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
2.3.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
2.5.15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze

Projektēšanas un būvdarbu vadīšanas eksāmenus kārto Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrā. Būvuzraudzības sertifikāti no 2024. gada 1. janvāra ir svītroti no Būvniecības likuma, un pārtop par būvdarbu vadīšanas sertifikātiem. Būvdarbu vadīšanas sertifikāts no 2023. gada 29. maija dod tiesības veikt būvuzraudzību.

SertCentrs, saskaņojot ar Ekonomikas ministriju, publicē tīmekļvietnē būvspeciālistu patstāvīgās prakses apjomu un profesionālās pilnveides pasākumu tēmu un apjoma sarakstu.

LDzB Sertificēšanas centra atbalstītās mācību tēmas un apjomu skatiet šeit.

LDzB Sertificāšanas centra noteikto "Nolikums par būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību" skatiet šeit.

Sertificētām personām ir pienākums pastāvīgi uzturēt būvspeciālistu reģistrā aktuālu informāciju par veikto patstāvīgo praksi, un iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām. Ja nosacījumus neievēro, draud atkārtots eksāmens / sertifikāta apturēšana / anulēšana.

 
     
  Komunikāciju Grupa piedāvā sekojošas profesionālās pilnveides programmas:  
 

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Ilgums: 16 mācību stundas (2 dienas, ja nav jākārto sertifikācijas eksāmens)

 

Tuvākais kurss - 20.-21. maijs
Turpinājums, lai gatavotos eksāmenam, maijā nav ieplānots

Saturs      Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
     
 

Optiskās šķiedras tehnoloģijas

Ilgums: 8 mācību stundas (1 diena)

Tuvākais kurss - 31. maijs

Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

© Komunikāciju grupa 2024