Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli - mācību programmas

  Tālr.: 29376335
      Par mums Programmas Klienti   Kontakti
Telekomunikācijas  
  BŪVPRAKSES   SERTIFIKĀTI   REGLAMENTĒTAJĀ   SFĒRĀ  
 
  2018. gada MK169. noteikumi nosaka kārtību, kādā var iegūt sekojošus patstāvīgās būvprakses beztermiņa sertifikātus:

2.2.7.   Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
2.3.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
2.4.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība
2.5.15. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze

Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksāmenu kārto Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrā.

SertCentrs, saskaņojot ar Ekonomikas ministriju, publicē tīmekļvietnē būvspeciālistu patstāvīgās prakses apjomu un profesionālās pilnveides pasākumu tēmu un apjoma sarakstu.

LDzB Sertificēšanas centra atbalstītās mācību tēmas un apjomu skatiet šeit.

LDzB Sertificāšanas centra noteikto būvspeciālistu pastāvīgās prakses pārbaudes apjomu un kārtību skatiet šeit.

Sertificētām personām līdz katra gada 1. aprīlim būvspeciālistu reģistrā jāievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, un apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem. Ja nosacījumus neievēro, draud atkārtots eksāmens / sertifikāta apturēšana / anulēšana.

 
     
  Komunikāciju Grupa piedāvā mācību kursu:  
 

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Ilgums: 16 mācību stundas (2 dienas, ja nav jākārto sertifikācijas eksāmens)

 

Tuvākais kurss - 11.-12. aprīlī
Turpinājums 13.,14.,17.,18. aprīlī - gatavošanās eksāmenam

Saturs      Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
     
 

Optiskās šķiedras kabeļu tīkli/plānošana

Ilgums: 8 mācību stundas (1 diena)

Tuvākais kurss - 30. jūnijs

Pieteikuma veidlapa     Uzdot jautājumu

 
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

© Komunikāciju grupa 2023