Klientu servisa un telekomunikāciju mācību programmas. Tālr.: 29376335

                                               Par mums          Programmas         Mūsu klienti         Kontakti                    E-pasts
 
Klientu apkalpošanas apmācība  
  <<< Atpakaļ uz kursu sarakstu

 

 
Mācību  programma  elektronisko  sakaru  tīklu  BŪVNIECĪBĀ  vai   IERĪKOŠANĀ strādājošām  personām
 

Kursa nosaukums:

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Mācību mērķis: papildināt zināšanas


Mācību kursa ilgums: 2 vai 5 dienas                                                                          
Pieteikuma veidlapa

 
     
 

Saturs:
 

1.     Būvprocess un tiesību normu hierarhija

2.     Elektronisko sakaru likums

3.     Būvniecības likums

4.     Civillikums

5.     Aizsargjoslu likums

6.     Ceļu satiksmes likums

7.     Par autoceļiem

8.     Par kultūras pieminekļu aizsardzību

9.     Par pašvaldībām

10.   Administratīvo pārkāpumu kodekss

11.   Vispārīgie būvnoteikumi

12.   Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

13.   LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

14.   Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

15.   Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

16.   Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru   sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

17.   LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

18.   LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

19.   Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

18.   LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"

19.   LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

20.   Ugunsdrošības  noteikumi

21.   Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

22.   Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

23.   Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi

24.   Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

25.   Noteikumi par būvju klasifikāciju

26.   LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts

27.   Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi

28.   Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība

 
     
 

 

 
     
 

Mācību seminārs

2.                  Optiskās šķiedras tehnoloģijas būvniecībā sertificētām personām

Mācību mērķis: iegūt praktiskas un teorētiskas pamatzināšanas par optiskās šķiedras pielietojumiem, būtiskiem optiskās šķiedras un kabeļu parametriem, optiskās pārraides nosacījumiem

Ilgums: 8 mācību stundas.   Pieteikuma veidlapa

  

 
   
Telekomunikāciju apmācība  
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
Termini  
   
Telekomunikāciju un elektronikas ziņas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

© Komunikāciju grupa 2016