Klientu servisa un telekomunikāciju mācību programmas. Tālr.: 67755522

                                               Par mums          Programmas         Mūsu klienti         Kontakti               29376335
Klientu apkalpošanas apmācība  
      <<< Atpakaļ uz kursu sarakstu
VADĪŠANAS  PSIHOLOĢIJA  UN  PRASMES
 
 


Kursa mērķis:

 • Sniegt dalībniekiem informāciju par vadības funkcijām un lomu pārmaiņu procesā.
 • Attīstīt vadīšanas prasmes, kas nepieciešamas darbinieku snieguma un kompetenču novērtēšanā.

Kursa saturs:

 1. Vadības funkcijas
 2. Vadītāja loma personāla attīstībā
 3. Vadītāja un līdera ietekmes atšķirības
 4. Organizāciju kultūras tipi
 5. Organizācijas kultūras maiņas priekšnosacījumi
 6. Inovāciju ieviešana
 7. Pretestības pārmaiņām pārvarēšana
 8. Vadības metožu pielietošanas izvēle
 9. Deleģēšanas metodes un principi
 10. Sava darbības stila novērtēšana
 11. Darbinieku vērtēšana kā izaugsmes priekšnosacījums
 12. Kompetence un tās vērtēšana
 13. Darba rezultātu vērtēšana
 14. Novērtēšanas procesa 5 fāzes
 15. Darbinieku vērtēšanas veidi (anketēšana, lomu spēles, intervijas)
 16. Novērtēšanas interviju struktūra
 17. Novērtēšanas prasmes
 18. Atgriezeniskā saites došanas priekšnosacījumi
 19. Kritikas un atzinības izteikšana
 20. Darba sasniegumu novērtēšanas rezultātu analīze, apkopošana, personāla informēšana
 21. Attīstāmo prasmju un mācību vajadzību noteikšana
 22. Personiskās attīstības programmas sastādīšana

Iegūtās zināšanas jums var palīdzēt:

 • Labāk izprast vadības procesus
 • Iegūt jaunas iemaņas vadības darbā
 • Apzināties savas personības pilnveides iespējas

Ko var iegūt darba devējs?

Darba devējs iegūst vadītājus, kuri apzinās vadības funkciju un lomu personāla attīstībā, spēj vadīt uzņēmumu pārmaiņu procesā, novērtēt darbinieku sniegumu un kompetences, dot adekvātu un konstruktīvu atgriezenisko saiti

Mērķa auditorija: Visu līmeņu vadītāji

Nodarbību veids: Īsas lekcijas, testi, strukturētas grupas diskusijas, lomu spēles, video ierakstu analīze.

Kursa ieteicamais ilgums: 3 dienas (24 st)
 
 
          <<< Atpakaļ uz kursu sarakstu  
   
Telekomunikāciju apmācība  
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
Termini  
   
Raksti  
   
   
   
   
   
   

© Komunikāciju grupa